Bilgi

Hadis nedir? Temizlik ve abdestle ilgili hadisler

İslam dininde temizlik oldukça önemsenen bir kavramdır. Temizliği ‘Taharet’ kelimesiyle ifade eden İslam dini kaynakları, temizliği madde ve manevi olmak üzere ikiye ayırmıştır. Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı dil olan Arapça’da temizlik Tuhr kelimesiyle ifade edilir. Ayrıca nezafet ve neka gibi kelimelerde aynı anlamı karşılamaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de taharet kelimesiyle ifade edilen temizlikle ilgili toplamda 19 ayet bulunmaktadır. Anlam bakımından ise bu ayetlerin 3 tanesinde hadesten taharet, 8 tanesinde temizliğe aykırı davranışlarda kazanılan günahlar, diğer ayetlerde ise maddi ve manevi temizlik konu edilmiştir. Bu bakımdan temizliğin İslam dininde oldukça önemsendiğini ifade edebiliriz. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ’in de temizlik konusuyla ilgili sözleri bulunmaktadır. Temizliğin ve abdestin konu edinildiği hadislerden önce hadisin ne olduğunu bilmeyenler için hadis-i şerifi tanımlayalım.

Hadis Nedir?

Hadisleri, İslam dininin peygamberi efendimiz Hz. Muhammed’in sözleri, fikirleri ve eylemleri olarak nitelendirebiliriz. Hz. Muhammed’in yol gösterici olarak kabul edildiği İslam dininde, peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in fikir ve davranışları da bu bakımdan oldukça önemlidir. Bu sebeple herhangi bir konu üzerinde Hz. Muhammed’in söylediği sözler, yaptığı eylemler örnek olarak kabul edilir ve İslam dininde sünnet olarak nitelendirilir. Sünnet olarak kabul edilen eylemlerin de uygulanması sayesinde sevap kazanıldığına inanılır.

Temizlik ile İlgili Hadisler

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in temizlik ve abdestle ilgili fikirleri, söylemleri ve eylemleri bulunmaktadır. Öncelikle temizlikle ilgili önemli kabul edilen hadisleri inceleyelim. İşte peygamber efendimizin bu konudaki sözleri:

Temizlik imanın yarısıdır.

  • Dinimizde en yaygın olarak kullanılan hadis-i şeriftir. Temizliğin, İslam dinindeki önemi oldukça açık bir şekilde anlatılmıştır. Temizlik ile imanın sağlanabileceği vurgulanmıştır. Temiz olmayan, temizliğine dikkat etmeyen bir insanın yaptığı ibadetlerde kusur oluşabileceği anlaşılabilir.

Allah Teala temizdir. Sadece temiz olanları kabul eder. Allah Teâlâ peygamberlerine neyi emrettiyse mü’minlere de onu emretmiştir.

  • Gayet açık bir şekilde anlaşılabilen hadiste, Allah’ın temizliği emrettiği anlaşılmaktadır. ‘Sadece temiz olanları kabul eder.’ cümlesinde yalnızca maddi temizlik değil, manevi temizlikte kastedilmiştir. Ayrıca temizliğin yalnızca peygamberler için değil, herkes için bir emir niteliği taşıdığı vurgulanmıştır.

Bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar. Saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette ellerini gökyüzüne açarak: Yâ Rabbi! Yâ Rabbi! diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir?

  • İlk hadiste temizliğin, imanı tamamladığı ifadesi bu hadiste de geçerlidir. Allah’ın, dua eden kullarından temiz ve bakımlı olmalarını da beklediği ifade edilir. Ancak, bu hadiste ifade edilmeyen ancak İslam dininde yer alan kaynaklarda altının çizildiği zorunluluk durumu da bu konuda önemsenmektedir. Bir kimse imkanı olmadığı durumda kirli ve bakımsız şekilde dua etmek zorunda kalıyorsa, bu bir zorunluluktur. Harama girmez!

Biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın; çünkü hurma bereketlidir. Eğer hurma bulamazsa orucunu su ile açsın; çünkü su temizdir.

  • Bu hadiste yalnızca vücut temizliği değil, her bakımdan temiz olunması gerektiği ifade edilir. Kişiler hijyensiz bir şekilde gıda ürünlerine temas etmemeli, temiz olmayan gıda ürünlerini de yememelidir. Ayrıca hurmanın ve Allah tarafından yaratılan tüm gıda ürünlerinin bereketi ve temizliği de vurgulanmıştır.

Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı da temizliktir.

  • Hadisten de anlaşılacağı üzere imanın yerine getirilmesinin ilk şartlarından birisi de temizliktir. Temiz olmayan kimseler ibadetlerini tam olarak yerine getiremezler.

Abdest Nedir?

İslam-ı merak eden, İslam dinine yönelmek isteyen kişiler abdestin anlamını da merak etmektedir. Abdest, İslam dininde ibadet edilmeden önce şart olarak sunulan; ancak sünnet gereği tüm imkan bulunulan anlarda yapılması gereken bir eylemdir. Abdest alan kişi ibadete hazır hale gelir. Abdestsiz şekilde ibadet edilmeyeceği bilinir. Abdestin temizliğin ilk şartı olduğu da açıkça belirtilir. İslam dininin temeli olan abdest, hadislerde de sıkça konu edinilmiştir.

hadis nedir? temizlik ve abdestle ilgili hadisler
hadis nedir? temizlik ve abdestle ilgili hadisler

Abdest ile İlgili Hadisler

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in abdestle ilgili buyurduğu sözleri şu şekildedir:

Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın!

  • Ahiret gününe İslam dininde sıkça değinilir. Peygamber efendimizin söylediği bu sözde, ahiret gününde abdestli olan kişilerin fark edileceği anlaşılmaktadır.

Mü’minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır.

  • Diğer hadise benzer şekilde abdestin nur getirdiği anlaşılmaktadır. Temizliğin oldukça önemsendiği İslam dininde, abdestin de temizliğin ilk şartı olduğu belirtilir. Abdestli olan kimseler temiz sayılır.

Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar.

  • Hadiste abdestin İslam dinindeki önemi anlaşılmaktadır. Abdestli olan kimselerin günahlarından da arınabileceği belirtilir. Abdest alınmadan ibadet yapılamaz. Dolayısıyla abdestli olan kimseler ibadet etmeye de hazır olmaları bakımından sevap kazanır. Temizlik, İslam dininin temelidir. Temiz olmayan kimse Müslüman olarak kabul edilemez.

Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de fazladan kazanç sayılır.

  • Bir önceki hadise benzer şekilde abdest almak ibadete hazır hale gelmek demektir. Abdest alan kimseler, abdestlerini aldıkları andan itibaren sevap kazanmaya başlar; ibadet etmek üzere Allah’ın evi olarak kabul edilen Camii ve mescide giderken dahi sevap kazanmaya devam eder. Allah, ibadet etmek isteyenlerden temiz ve bakımlı olmalarını talep eder. Abdest bu sebeple şart olarak sunulur.

Maddi Temizlik Nedir?

İslam dininde temizliğin ne derece önemsendiğini anladığımıza göre temizliğin ayrıldığı iki kategoriyi de açıklayalım. Maddi ve manevi temizlik olmak üzere iki ayrı kategoride tanımlanan temizlik, İslam dininin temeli olarak kabul edilir.

Maddi temizlik, günlük hayatta uyulması gereken temizlik kuralları olarak tanımlanabilir. Beden ve kıyafet temizliği ve benzeri tüm fiziki temizlikler maddi temizlik olarak nitelendirilir. Çevre temizliği de maddi temizliğe örnek olarak gösterilebilir.

Manevi Temizlik Nedir?

Manevi temizlik ise fiziki olmayan temizliktir. İslam dininde yalnızca beden ve çevre temizliği önemsenmez. Kişinin içerisinde biriktirdiği duyguları, inançları, düşünceleri de önemsenir. Ve kişi içerisinde kin ve benzeri kötülükleri barındırırsa tıpkı kıyafetindeki kirliliğe benzer şekilde, ruhunu da kirletmiş sayılır. Bu bakımdan manevi temizlik, kin ve benzeri kötülüklerin içerisinde barındırılmamasını, tamamen saf ve temiz duygularla yaşama devam edilmesini gerektirir. İmanın, manevi temizliği beslediği ve ruhu kötülüklerden arındırdığına inanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.